Sách kỹ năng – Bộ 3 Cuốn Bạn Rồng Học Cách Ứng Xử (đến chơi nhà, đến trường, chơi cùng em bé)

13,99 

Những năm tháng đầu đời, trẻ đang trong giai đoạn học hỏi và tiếp nhận thế giới; đồng thời lại chưa hoàn toàn học được tính kỷ luật và biết cách kiểm soát cảm xúc. Vì vậy, dạy ứng xử cho trẻ là một việc khó khăn, đồng thời là việc cần thiết phải thực hiện ngay từ giai đoạn này, khi trẻ còn là một mầm non dễ uốn. Nhưng dạy như thế nào để tâm trí non nớt và đầy sáng tạo của trẻ chịu tiếp thu cũng là một câu hỏi khó. Câu trả lời nằm ở chính trong series về Bạn Rồng nhỏ này của Caryl Hard.

Bộ gồm 3 cuốn:
– Khi bạn Rồng đến trường
– Khi bạn Rồng chơi cùng em bé
– Khi bạn Rồng đến chơi nhà

Nhà phát hành: TN BOOKS

Còn hàng
Sách kỹ năng – Bộ 3 Cuốn Bạn Rồng Học Cách Ứng Xử (đến chơi nhà, đến trường, chơi cùng em bé)

13,99 

Thanh toán nhanh chóng an toàn bảo mật