Được thành lập năm 2015 bởi những cổ đông đã có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành sách ở Việt Nam, ZENBOOKS hướng đến mục tiêu đầy tham vọng là trở thành một trong 10 công ty sách hàng đầu tại Việt Nam sau 10 năm hoạt động.

ZENBOOKS tập trung vào các dòng sách giúp cho người đọc tìm được những gợi ý và hướng dẫn để có một cuộc sống cân bằng thông qua việc điều chỉnh hành vi và thái độ của họ.

Các dòng sách của ZENBOOKS:

 – Tâm lý & Kỹ năng (Self-help & Life Skills)

 – Văn học (Literature)

 – Hỗ trợ học tập (Textbook Companions)