Ehon Tớ là em bé ngoan – set 4 quyển

12,99 

Cám ơn bạn cảnh sát hành tây

Hành Tây là một viên cảnh sát chăm chỉ, tốt bụng, luôn sẵn sàng giúp đỡ khi người khác gặp khó khăn. Mỗi lần như vậy, Hành Tây đều nhận được những lời cảm ơn rất chân thành, và khi Hành Tây bị lấm bẩn, tất cả những người bạn khác cũng đã giúp sức lau sạch như một lời cảm ơn mà tất cả cùng gửi đến bạn cảnh sát Hành Tây.

Cuốn sách nhắc nhở trẻ biết nói lời cảm ơn khi nhận được sự giúp đỡ của người.

Nhà phát hành: Wabooks

Còn hàng
Ehon Tớ là em bé ngoan – set 4 quyển

12,99 

Thanh toán nhanh chóng an toàn bảo mật