Chỉ Là Sách Thôi

4,99 

Nó nhắn tin được không?

Blog thì sao?

Cuộn trang?

Wi-fi?

Tweet?

Không… chỉ là sách thôi.

SÁCH chẳng thể cuộn lên cuộn xuống, không có chuột, chẳng dùng để viết blog, nhắn tin, tweet hay kết nối wifi. SÁCH cũng không cần mật khẩu, tên truy cập và khỏi cần sạc pin, nhưng vẫn có thể khiến bạn lừa và bạn khỉ mê mẩn hàng giờ. Vì sao thế nhỉ?

Nhà phát hành: Nhã Nam

Chỉ còn lại 2 sản phẩm
Chỉ Là Sách Thôi

4,99 

Thanh toán nhanh chóng an toàn bảo mật