Ký Ức Lịch Sử Về Sài Gòn Và Các Vùng Phụ Cận – Nguyễn Đình Đầu

5,99 

“Ký ức lịch sử về Sài Gòn và các vùng phụ cận là đề tài của Trương Vĩnh Ký diễn thuyết mà tôi dịch ra. Đó là tư liệu rất quý để chúng ta biết được quá trình hình thành Sài Gòn. Trương Vĩnh Ký mô tả rất sinh động và ghi chú cẩn thận những địa danh đương thời. Cạnh đó, tôi mạn phép giải thích những ghi chú ấy nay đã thay đổi thế nào và tồn tại nơi đâu. Thêm vào tập sách nhỏ này, tôi dịch tư liệu và bản đồ của trung tá Coffyn với nhan đề “Sài Gòn thành phố 500.000 dân”. Trương Vĩnh Ký nói về quá khứ Sài Gòn. Còn Coffyn nói về tương lai Sài Gòn. Như vậy giúp ta nhận thức về Sài Gòn có trước có sau vậy.

Chắc còn có điều sai sót. Xin quý độc giả chỉ bảo cho. Tôi thực lòng cảm ơn.”

Nhà phát hành: NXB Trẻ

Hết hàng

Thanh toán nhanh chóng an toàn bảo mật