Sa Môn Không Hải – Thết Yến Bầy Quỷ Đại Đường – Tập 3

12,99 

Từ lá thư mà A Bội Trọng Ma Lữ để lại, nhóm Không Hải biết được một sự thật. Đó là, khi hoàng đế Huyền Tông buộc phải xử tử Dương quý phi, ngài đã làm theo mưu kế của đạo sĩ Hoàng Hạc, thực hiện phép thi giải đưa Quý phi vào trạng thái chết giả để đợi hồi sinh, nhưng thật không may, họ đã thất bại. Cùng lúc ấy, Bạch Long, đệ tử cũ của Hoàng Hạc xuất hiện. Bạch Long nguyền rủa hoàng đế Thuận Tông, tìm cách hủy diệt cả triều đại nhà Đường. Chỉ còn chút sức tàn, Huệ Quả của Thanh Long Tự phải đứng ra đấu với Bạch Long, cứu hoàng đế, giải nguy cho vương triều…

Nhà phát hành: Nhã Nam

Chỉ còn lại 1 sản phẩm
Sa Môn Không Hải – Thết Yến Bầy Quỷ Đại Đường – Tập 3

12,99 

Thanh toán nhanh chóng an toàn bảo mật