Hành Trình Của Linh Hồn

13,99 

Michael Duff Newton giữ học vị tiến sĩ về cố vấn tâm lý, là nhà thôi miên có bằng cấp và là thành viên của Hiệp hội Cố vấn Mỹ. Ông là giảng viên trong các trường đại học, đồng thời hành nghề tư tại Los Angeles. Tiến sĩ Newton phát triển kỹ thuật khôi phục lại ký ức quá khứ để có thể đưa các đối tượng bị thôi miên vượt qua các ký ức của kiếp trước một cách có hiệu quả để đến với các trải nghiệm có ý nghĩa hơn giữa các kiếp của linh hồn. Tác giả được coi là người đi tiên phong trong việc khám phá các bí mật về cuộc sống của chúng ta ở thế giới linh hồn, lần đầu tiên được thuật lại trong cuốn sách bán chạy nhất này.

Nhà phát hành: Thái Hà

Hết hàng

Thanh toán nhanh chóng an toàn bảo mật