Gánh Hát Lưu Diễn Muôn Phương

11,99 

Đây là tập sách ảnh “Gánh Hát Lưu Diễn Muôn Phương” minh họa 36 loại hình nghệ thuật diễn xướng và lễ hội dân gian truyền thống ở khắp mọi miền đất nước Việt Nam qua góc nhìn của người thực hiện.

Nhà phát hành: Comicola

Chỉ còn lại 1 sản phẩm
Gánh Hát Lưu Diễn Muôn Phương

11,99 

Thanh toán nhanh chóng an toàn bảo mật