Tục ngữ – Ca dao – Dân ca Việt Nam – Tập 2

9,99 

… Với vốn kiến thức bao gồm cả cũ, mới, đông, tây và với tác phong làm việc chuyên cần, nghiêm túc, thận trọng, Vũ Ngọc Phan là người rất thích hợp với lĩnh vực nghiên cứu văn học dân gian. Cuốn Tục ngữ – ca dao – dân ca Việt Nam là công trình khoa học được đánh giá cao, là cuốn sách chính thức dùng làm tài liệu nghiên cứu văn học dân gian và giảng dạy văn học trong nhà trường…

Nhà phát hành: Kim Đồng

Chỉ còn lại 2 sản phẩm
Tục ngữ – Ca dao – Dân ca Việt Nam – Tập 2

9,99 

Thanh toán nhanh chóng an toàn bảo mật