Tủ sách người kể chuyện: Ngày tờ giấy thi quyết bỏ nhà ra đi, ngày cuốn vở bài tập nổi cơn thịnh nộ – Bộ 2 quyển

6,99 

Ở một xử sở nọ, nơi những món đồ vật cũng biết suy nghỉ và hành động như con người, có một tờ giấy thi đã bỏ nhà ra đi giữa đêm khuya thanh vắng. Một nỗi sợ hãi to lớn đã khiến bạn ấy quyết định như vậy. Nhưng nỗi sợ hãy đó là gì? Là một con quái vật khủng khiếp ư? Hay là một điều gì còn đáng sợ hơn thế?

Khi biết được đáp án, hẳn các bạn sẽ cảm thấy bất ngờ lắm đấy, vì hóa ra nỗi sợ hãi cùa tờ giấy thi lại quen thuộc đến bất giờ với mỗi chúng ta

Nhà phát hành: Đinh Tị

Còn hàng
Tủ sách người kể chuyện: Ngày tờ giấy thi quyết bỏ nhà ra đi, ngày cuốn vở bài tập nổi cơn thịnh nộ – Bộ 2 quyển

6,99 

Thanh toán nhanh chóng an toàn bảo mật