Phát Triển Trí Tuệ Cảm Xúc – Con Kiên Trì, Con Không Bỏ Cuộc

6,99 

Bộ sách thiết thực này là kết hợp giữa những minh họa trực quan cao độ và chủ đề giáo dục trọng yếu. Tất các cuốn sách trong bộ đều có Phần câu hỏi thảo luận để hỗ trợ phụ huynh khơi gợi và dẫn dắt những cuộc trò chuyện với trẻ về cảm xúc, nỗi lo lắng, thất bại, sự tử tế, bảo vệ thân thể, bình đẳng giới và đa dạng giới,… Bộ sách là công cụ giúp trẻ nói lên tiếng nói của mình và khuyến khích trẻ tham gia chủ động, tích cực vào việc học hỏi.

Nhà phát hành: Nhã Nam

Còn hàng
Phát Triển Trí Tuệ Cảm Xúc – Con Kiên Trì, Con Không Bỏ Cuộc

6,99 

Thanh toán nhanh chóng an toàn bảo mật