Lược Sử Vạn Vật – Phiên bản dành cho nhà khoa học nhí

21,99 

LƯỢC SỬ VẠN VẬT
PHIÊN BẢN ĐẶC BIỆT DÀNH CHO NHỮNG NHÀ KHOA HỌC NHÍ

Lược sử vạn vật phiên bản gốc dành cho người lớn (cuốn sách này đã được Alpha Books xuất bản năm 2017 và tái bản nhiều lần) là cuốn sách phổ biến khoa học trình bày một cách ngắn gọn lịch sử nghiên cứu khoa học tự nhiên, những thành tựu khoa học trong các lĩnh vực khoa học tự nhiên chính: vật lý, hóa học, sinh học, địa chất, thiên văn… với nhiều tên tuổi, giai thoại và sự thật.

Nhà phát hành: Alphabooks

Hết hàng

Thanh toán nhanh chóng an toàn bảo mật