Ehon Những câu chuyện kỳ lạ của Hasu – set 4 quyển

12,99 

“Những câu chuyện kỳ lạ của Hasu” là bộ sách Ehon 4 cuốn bao gồm “Hasu chơi đoán hình”, “Hasu đi cắm trại”, “Hasu làm vườn” và “Hasu đầu quần”. Bộ sách phù hợp với trẻ từ 4 – 6 tuổi, phát triển Thùy Trán – phần não chịu trách nhiệm về tư duy logic, tư duy trừu tượng, lập luận, sáng tạo. Được thả sức với trí tưởng tượng của bản thân, con sẽ trở nên linh hoạt khi giải quyết các vấn đề của bản thân và sắp xếp công việc cá nhân rất tốt đấy nhé!

Nhà phát hành: Wabooks

Chỉ còn lại 1 sản phẩm
Ehon Những câu chuyện kỳ lạ của Hasu – set 4 quyển

12,99 

Thanh toán nhanh chóng an toàn bảo mật