Danh nhân thế giới – Set 10 quyển

42,99 

Combo Danh Nhân Thế Giới (Tái Bản 2019) (Bộ 10 Cuốn)

Bộ sách khái quát cuộc đời và sự nghiệp của các danh nhân thế giới. Thông qua tập tranh truyện minh họa các em hiểu được thời thơ ấu, giai đoạn trưởng thành và cuộc đời cống hiến lẫn sự nghiệp của các danh nhân trên thế giới. Qua đó các em hiểu hơn và phấn đấu theo tấm gương không ngừng học tập và nghiên cứu của Danh nhân. Bộ sách giúp trẻ hoàn thiện và phát triển những kỹ năng cho mình sau này khi nghiên cứu về các danh nhân thế giới.

1. Danh Nhân Thế Giới: Anhxtanh (Tái Bản 2019)

2. Danh Nhân Thế Giới: Êđixơn (Tái Bản 2019)

3. Danh Nhân Thế Giới: Fabrê (Tái Bản 2019)

4. Danh Nhân Thế Giới: Hêlen (Tái Bản 2019)

5. Danh Nhân Thế Giới: Lincôn (Tái Bản 2019)

6. Danh Nhân Thế Giới: Mari Quyri (Tái Bản 2019)

7. Danh Nhân Thế Giới: Napôlêông (Tái Bản 2019)

8. Danh Nhân Thế Giới: Niutơn (Tái Bản 2019)

9. Danh Nhân Thế Giới: Nôben (Tái Bản 2019)

10. Danh Nhân Thế Giới: Sutơ (Tái Bản 2019)

Nhà phát hành: Kim Đồng

Hết hàng

Thanh toán nhanh chóng an toàn bảo mật