Chuyện Kể Thành Ngữ (Tái Bản 2019)

9,99 

Đánh trống, bỏ dùi liệu có phải là đánh trống rồi vứt dùi đi?

“Voi” và “tiên” trong “Được voi đòi tiên” có phải là con voi và cô tiên?

“Nắc nẻ” trong “Cười như nắc nẻ” là gì?

Các lí giải trong “Chuyện kể thành ngữ” sẽ khiến bạn ngạc nhiên và vô cùng thích thú.

Nhà phát hành: Kim Đồng

Chỉ còn lại 1 sản phẩm
Chuyện Kể Thành Ngữ (Tái Bản 2019)

9,99 

Thanh toán nhanh chóng an toàn bảo mật