CHIM CỔ ĐỎ VÀ TUẦN LỘC

8,99 

Tuần Lộc Con bị lạc trong rừng sâu.
Mưa tuyết bắt đầu rơi. Khi tuyết trắng giăng giăng giữa những thân cây, Tuần Lộc Con bỗng thấy một đôi cánh chấp chới và một chấm đỏ rực rỡ.
Chim Cổ Đỏ!

Nhà phát hành: Kim Đồng

Còn hàng
CHIM CỔ ĐỎ VÀ TUẦN LỘC

8,99 

Thanh toán nhanh chóng an toàn bảo mật