Bộ sách 10 Thí Nghiệm Dễ Làm Và Gây Sửng Sốt – Bộ 6 cuốn

19,99 

10 thí nghiệm dễ làm và gây sửng sốt để khám phá những nguyên lí khoa học cơ bản thông qua… quả trứng!

Tại sao trứng đã để lâu lại nổi trong nước?

Làm thế nào để quả trứng nảy lên?

Chuyện gì xảy ra khi ta đánh bông lòng trắng trứng?

Trọn bộ 6 cuốn:

Khoa Học Trong Quả Trứng – 10 Thí Nghiệm Dễ Làm Và Gây Sửng Sốt
Khoa Học Trong Quả Bóng – 10 Thí Nghiệm Dễ Làm Và Gây Sửng Sốt
Khoa Học Trong Quả Chanh – 10 Thí Nghiệm Dễ Làm Và Gây Sửng Sốt
Khoa Học Trong Đường – 10 Thí Nghiệm Dễ Làm Và Gây Sửng Sốt
Khoa Học Trong Giấy – 10 Thí Nghiệm Dễ Làm Và Gây Sửng Sốt
Khoa Học Trong Nước – 10 Thí Nghiệm Dễ Làm Và Gây Sửng Sốt

Nhà phát hành: Kim Đồng

Chỉ còn lại 1 sản phẩm
Bộ sách 10 Thí Nghiệm Dễ Làm Và Gây Sửng Sốt – Bộ 6 cuốn

19,99 

Thanh toán nhanh chóng an toàn bảo mật