Bác Fox Tuyệt Vời (Tái Bản 2021)

4,99 

Boggis, Bunce và Bean

Một béo, một lùn, một còi din

Ba ông tướng mạo dị… kinh

Tính tình ác độc giống nhau y sì

Boggis, Bunce và Bean là ba gã chủ trại quá quắt nhất mà bạn có thể gặp. Chúng căm ghét bác Fox và tìm mọi cách để hại bác như bắn, bỏ đói và phá hang của bác. Nhưng bác Fox lại thông minh hơn chúng rất nhiều và bác đã lập cho mình một kế hoạch đối phó vô cùng khôn khéo.

Nhà phát hành: Kim Đồng

Chỉ còn lại 1 sản phẩm
Bác Fox Tuyệt Vời (Tái Bản 2021)

4,99 

Thanh toán nhanh chóng an toàn bảo mật