Tuyển tập đồng dao hay nhất

5,99 

Tôi ở trên trời
Tôi rơi xuống đất
Tưởng rằng tôi mất
Chẳng hóa tôi không
Tôi chảy ra sông
Nuôi loài tôm cá
Qua các làng xã
Theo máng theo mương
Cho người trồng trọt
Thóc vàng chật cót
Cơm trắng đầy nồi
Vậy chớ khinh tôi
Hạt mưa hạt móc.

Nhà phát hành: Kim Đồng

Chỉ còn lại 2 sản phẩm
Tuyển tập đồng dao hay nhất

5,99 

Thanh toán nhanh chóng an toàn bảo mật