Thời Cá Voi Biết Đi

8,99 

Các bạn nhỏ có biết thời cá voi biết đi, thời bò sát mọc ra đôi cánh hay thời mà rắn còn chân?
Dựa trên vết tích hoá thạch của các loài động vật có lịch sử hàng trăm triệu năm trước mà chúng ta có thể phát hiện ra những điều kỳ diệu. Hãy cùng khám phá để tim hiểu về sự phát triển, tiến hoá cho đến khi bị diệt vong của các giống loài. Và trong đó có cả chính chúng ta – con người

Nhà phát hành: Huy Hoàng Bookstore

Hết hàng

Thanh toán nhanh chóng an toàn bảo mật