Những Tấm Lòng Cao Cả (Bìa Cứng) – Huy Hoàng

12,99 

“Thật là buồn khi nghĩ rằng giữa bao nhiêu nhà giày có ngoài phố xá qua lại kia, giữa bao nhiêu xe cộ và trẻ em mặc toàn quần áo nhung kia lại có những bà mẹ và trẻ em không có gì để ăn cả. Ôi Enrico, từ nay về sau, con đừng bao giờ đi qua trước một bà mẹ xin cứu giúp mà không đặt vào tay bà một đồng hào!”

Nhà phát hành: Huy Hoàng

Chỉ còn lại 1 sản phẩm
Những Tấm Lòng Cao Cả (Bìa Cứng) – Huy Hoàng

12,99 

Thanh toán nhanh chóng an toàn bảo mật

Mã: TS011041 Danh mục: