Dạy Con Làm Giàu- Để Không Có Tiền Vẫn Tạo Ra Tiền – Cha Giàu Cha Nghèo (Tái Bản)

10,99 

Người giàu không làm việc vì tiền. Họ bắt tiền làm việc cho họ. Chấp nhận thất bại là bước đầu của thành công? Quyền lực của sự lựa chọn! Những bài học không có trong nhà trường. Hãy bắt đầu từ hôm nay “để không có tiền vẫn tạo ra tiền”….

Nhà phát hành: NXB Trẻ

Hết hàng

Thanh toán nhanh chóng an toàn bảo mật

Mã: TS006299 Danh mục: