Các bài giảng về toán cho Mirella (Quyển I)

5,99 

Tác giả: Nguyễn Tiến Dũng (giáo sư ngoại hạng, ĐH Toulouse, Cộng hòa Pháp)

Dựa trên các bài giảng và các cuộc trò chuyện của tác giả với con gái Mirella về toán.

Mirella tuy không học chuyên toán, không đi học thêm bao giờ, và có nhiều ham thích khác chứ không chỉ thích mỗi toán, nhưng đã đạt nhiều thành tích thi học sinh giỏi toán ở Pháp.

Nhà phát hành: Sputnik

Hết hàng

Thanh toán nhanh chóng an toàn bảo mật